• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

 

Ordinarie ledamöter:

Hans Granlund

Nana Abdul Sater

Marcus Carlsson

Elisabeth Hanning

Stefan Johansson

Linda Normann

Tomas Ulfborg

 

Ersättare:

Hans Åke Berglin

Kristina Bergman

Marina Lundquist

Nedjo Todorovic

 

Kommunstyrelse

Hans Granlund

Linda Normann

Ersättare:

Marcus Carlsson

Teemu Sulin

 

Norra Västmanlands

Kommunalteknikförbund

Hans Granlund

Ersättare: Stefan Johansson

 

Krisledningsnämnd

Hans Granlund

Ersättare: Linda Normann

 

Norra Västmanlands

Utbildningsförbund

Hans Granlund

Ersättare: Tomas Ulfborg

 

Socialnämnd

Hans Granlund

Teemu Sulin

Ersättare: Päivi Kirsilä

 

Utbildnings- och

fritidsnämnd

Marcus Carlsson

Stefan Johansson

Ersättare: Marina Lundquist

 

Valnämnd

Marina Lundquist

Ersättare: Tomas Ulfborg

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk